Wat is (goede) akoestiek?

Over akoestiek vind je verschillende definities terug:

  • akoestiek is onderdeel van de natuurkunde dat betrekking heeft op geluid;  https://nl.wikipedia.org/wiki/Akoestiek
  • akoestiek beschrijft de eigenschappen die een gebouw heeft op het gebied van geluidsreflectie en -absorptie;
  • de wijze waarop het geluid zich door een ruimte verspreidt of voortplant.

 

Spraakverstaanbaarheid

Als wij het hebben over akoestiek bedoelen we de leefbaarheid en verstaanbaarheid in een bepaalde ruimte. De akoestiek in een ruimte is niet aangenaam als er te veel galm aanwezig is. Men spreekt dan van een slechte akoestiek. Om de akoestiek in een bepaalde ruimte te optimaliseren gaan we eerst de nagalmtijd meten.

spraakverstaanbaarheid akoestiek verbeteren

Wat is nagalmtijd?

Nagalmtijd is de tijd dat een geluidsverschijnsel in een ruimte nog hoorbaar is, als de geluidsbron reeds is gestopt.

Een voorbeeld is een klap met je handen in een kerk of zaal. Dan hoor je het nagalmen. De nagalmtijd is de tijd (aantal seconden) waarin het geluid met 60 dB (decibel) afneemt.

De lengte van de nagalmtijd heeft invloed op de verstaanbaarheid in een ruimte. Hoe langer de nagalmtijd, hoe lastiger het wordt om iemand goed te kunnen verstaan. Om de naglamtijd te verlagen moet men de betreffende de ruimte gaan voorzien van geluidsabsorberende materialen.

akoestiek nagalmtijd

Wat is een goede akoestiek?

Dit is afhankelijk van de functie en het volume van de ruimte.

De functie van een ruimte

Elke ruimte heeft een unieke functie die de akoestiek deels bepaalt. Zo is het in een kantoor bijvoorbeeld belangrijk dat medewerkers elkaar op korte afstand goed kunnen verstaan en geen last hebben van omgevingsgeluiden, zoals collega’s die praten. In een klaslokaal daarentegen is het essentieel dat de leerkracht duidelijk verstaanbaar is zonder dat hij of zij overdreven luid hoeft te spreken. Op die manier wordt de energie van de leerkracht bespaard en kan de focus volledig op het lesgeven liggen. Verschillende studies toonden aan dat een slechte akoestiek in de klas vermoeiend kan zijn en de spraakverstaanbaarheid kan belemmeren, wat kan leiden tot verminderde concentratie, vermoeidheid en lagere leerprestaties bij leerlingen.

Door rekening te houden met de specifieke behoeften van elke ruimte, streven we ernaar om de akoestiek optimaal af te stemmen op het beoogde gebruik. Of het nu gaat om een productieve werkomgeving of optimale spraakverstaanbaarheid, wij leveren op maat gemaakte akoestische oplossingen om aan deze specifieke eisen te voldoen.

Het volume van de ruimte

De akoestiek van een ruimte wordt mede beïnvloed door het volume ervan. In een kerk bijvoorbeeld, kan een langere nagalmtijd verwacht worden, zonder dat dit als onaangenaam wordt ervaren. Dit is te wijten aan het grote volume van de kerk, waardoor het geluid langzamer terugkaatst in vergelijking met bijvoorbeeld een vergaderruimte op een kantoor.

De akoestiek is goed als de nagalmtijd past bij het volume en functie van de ruimte.

Oplossingen voor het verbeteren van de akoestiek

Heeft u last van slechte akoestiek? Wij bieden structurele en niet-structurele manieren om dit op te lossen.

Structureel

Wij kunnen het akoestiekprobleem structureel oplossen door de muren en/of plafonds te voorzien van een akoestisch absorptiemateriaal. Denk hier bijvoorbeeld aan wandbekleding of een akoestisch plafond.

Niet-structureel / Vrije oplossing

Het is ook mogelijk om de akoestiek te verbeteren met losse elementen. Dit kan door middel van akoestisch meubilair (akoestische poefen, banken, etc.) of losse elementen zoals akoestische fotopanelen, plafond– en wandpanelen.

Akoestiek berekenen

Wij kunnen aan de hand van de oppervlakte van de ruimte berekenen hoeveel akoestische elementen er nodig zijn om de nagalm weg te nemen. Daarnaast kunnen we ook een meting uitvoeren om de nagalmtijd te berekenen.