Veel gestelde vragen

Waar staat NRC voor?

Nagalm Reductie Coëfficiënt

Waar staat αw voor?

Alfa waarde

Wat is ruimte akoestiek?

De akoestiek in een bepaalde ruimte.