Wat is (goede) akoestiek?

Over akoestiek vind je verschillende definities terug:

  • akoestiek is onderdeel van de natuurkunde dat betrekking heeft op geluid; https://nl.wikipedia.org/wiki/Akoestiek
  • akoestiek beschrijft de eigenschappen die een gebouw heeft op het gebied van geluidsreflectie en -absorptie;
  • de wijze waarop het geluid zich door een ruimte verspreidt of voortplant.

 

Spraakverstaanbaarheid

Als wij het hebben over akoestiek bedoelen we de leefbaarheid en verstaanbaarheid in een bepaalde ruimte. De akoestiek in een ruimte is niet aangenaam als er te veel galm ontstaat/aanwezig is. Men spreekt dan van een slechte akoestiek. Om de akoestiek in een bepaalde ruimte te optimaliseren gaan we eerst de nagalmtijd meten.

spraakverstaanbaarheid akoestiek verbeteren

Wat is nagalmtijd?

Nagalmtijd is de tijd dat een geluidsverschijnsel in een ruimte nog hoorbaar is, als de geluidsbron reeds is gestopt.

Een voorbeeld is een klap met je handen in een kerk of zaal. Dan hoor je het nagalmen. De nagalmtijd is de tijd (aantal seconden) waarin het geluid met 60 dB (decibel) afneemt.

De lengte van de nagalmtijd heeft invloed op de verstaanbaarheid in een ruimte. Hoe langer de nagalmtijd, hoe lastiger het wordt om iemand goed te kunnen verstaan. Om de naglamtijd te verlagen moet men de betreffende de ruimte gaan voorzien van geluidsabsorberende materialen.

akoestiek nagalmtijd

Wat is een goede akoestiek?

Dit is afhankelijk van de functie van de ruimte en het volume van de ruimte.

De functie van een ruimte

Elke ruimte heeft een ander doel. In een kantoor wordt rustig gewerkt en in klaslokaal wordt lesgegeven. De functie van een ruimte bepaald deels of de akoestiek goed is. Op een kantoor wil je elkaar goed kunnen verstaan op een korte afstand. En wil je geen last hebben van omgevingsgeluiden van bijvoorbeeld collega’s. In een klaslokaal is dit anders. Hier is het van belang dat de leerkracht goed verstaanbaar is, zonder dat hij/zij overdreven luid moet spreken. Anders kost dit te veel energie van de leerkracht en gaat dit ten koste van het lesgeven.

Het volume van de ruimte

Het volume van een ruimte bepaald mede of de akoestiek goed is. In bijvoorbeeld een kerk mag je meer nagalmtijd verwachten, zonder dat dit als onaangenaam wordt ervaren. Dit komt door de grote van het volume van de kerk. Het geluid kaatst veel minder snel terug dan bijvoorbeeld in een vergaderruimte op een kantoor.

De akoestiek is goed als de nagalmtijd past bij het volume en functie van de ruimte.

Oplossingen voor het verbeteren van de akoestiek

U kunt dit structureel of niet-structureel oplossen.

Structureel

Wij kunnen het akoestiekprobleem structureel oplossen door de muren en/of plafonds te voorzien van een akoestisch absorptiemateriaal. Denk hier bijvoorbeeld aan wandbekleding of een akoestisch systeemplafond.

Niet-structureel / Vrije oplossing

Het is ook mogelijk om de akoestiek te verbeteren met losse elementen. Denk hier bijvoorbeeld aan akoestisch meubilair (akoestische poefen, banken, etc.) of losse elementen: fotopanelen, plafond– en wandpanelen.

Akoestiek berekenen

Wij kunnen voor de nagalmtijd berekenen.